<ol id="pakyo"></ol>

 • <tbody id="pakyo"><pre id="pakyo"></pre></tbody><legend id="pakyo"><pre id="pakyo"></pre></legend>

  1. <s id="pakyo"></s>

   南海研究論壇

    找回密碼
    立即注冊

   QQ登錄

   只需一步,快速開始

   南海研究論壇 首頁 戰略篇 東南亞 查看內容

   中越雙邊合作指導委員會舉行第十二次會議

   2020-7-24 09:16| 發布者: Damein| 查看: 14200| 評論: 5|原作者: Damein

   摘要: https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1799427.shtml  2020年7月21日,中國-越南雙邊合作指導委員會第十二次會議在北京舉行,國務委員兼外長王毅和越南副總理兼外長范平明共同主持。  王毅表示,中方始終 ...
   https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1799427.shtml

    2020年7月21日,中國-越南雙邊合作指導委員會第十二次會議在北京舉行,國務委員兼外長王毅和越南副總理兼外長范平明共同主持。

    王毅表示,中方始終從戰略和長遠角度重視對越合作。新冠疫情發生以來,中越雙方發揮各自制度優勢,先后有效控制疫情,兩國貿易今年上半年逆勢增長18%以上,顯示出雙邊合作巨大空間和互補優勢,值得雙方珍惜。范平明重申,越南一貫將發展對華關系作為越南對外政策的頭等優先,積極評價兩國合作近年來取得的一系列進展,對越中關系發展前景充滿信心。

    王毅強調,中越都是共產黨領導的社會主義國家。雖然各自國情不同,但堅持黨的領導和社會主義制度,是兩國人民作出的選擇,也是兩國的立國之本,符合雙方的共同和根本利益。范平明表示,越南作為共產黨領導的社會主義國家,將堅持把走社會主義道路視為實現自身發展的指南針。

    王毅表示,美國內一些極端勢力最近蓄意挑起意識形態之爭,甚至脅迫各國選邊站隊,試圖撿起臭名昭著的“麥卡錫主義”,逆歷史潮流而動。這些人的自我表演還會繼續,但世人都會看清其在世界上制造分裂對抗的險惡用心。


    雙方共同梳理總結了上次指導委員會會議以來開展的各項工作,分別就下階段雙邊合作提出一系列有益建議,達成了諸多共識。一致同意以慶祝建交70周年為契機,繼續加強戰略溝通,推進抗疫等各領域合作,為兩國關系健康、可持續發展注入新動力。

    關于南海問題,王毅表示,南海是我們的共同家園,中國和東盟是永久的近鄰,求和平、促發展是我們的共同心愿。中國的南海政策沒有變化,保持著連續性和穩定性。美國出于地緣戰略需要,四處煽風點火,不斷派遣大型艦機在此耀武揚威,目的就是要挑起南海緊張動蕩,破壞地區國家團結,攪黃各國和區域發展前景,地區國家需要高度警惕。中越要按照兩黨兩國最高領導人達成的共識,堅持通過雙邊對話協商管控分歧,按照雙方簽署的一系列協議,尋求公平合理的解決方案。中越還應同其他東盟國家一道,遵守《南海各方行為宣言》,推進“南海行為準則”磋商,不給外部勢力的干擾破壞以任何可乘之機。


    范平明介紹了越方在海上問題的立場,表示愿同中方共同維護南海和平穩定,推動海上合作和共同發展,這符合越中雙方的利益,也是域內外國家的普遍愿望。

    范平明還代表越方向遭受洪澇災害的中國人民表示慰問。王毅對此表示感謝。


   鮮花

   握手

   雷人

   路過

   雞蛋

   相關閱讀

   發表評論

   最新評論

   引用 Damein 2020-7-22 14:35
   本帖最后由 Damein 于 2020-7-22 14:37 編輯

   B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh cùng B? tr??ng Ngo?i giao Trung Qu?c h?p Phiên l?n th? 12 ?y ban ch? ??o h?p tác song ph??ng Vi?t Nam - Trung Qu?c
   https://www.mofa.gov.vn/vi/nr040 ... 4142/ns200721181802

   (MOFA) - Sáng 21/07/2020, ?y viên B? Chính tr?, Phó Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh cùng ?y viên Qu?c v?, B? tr??ng B? Ngo?i giao Trung Qu?c V??ng Ngh? ??ng ch? trì H?i ngh? tr?c tuy?n Phiên h?p l?n th? 12 ?y ban ch? ??o h?p tác song ph??ng Vi?t Nam - Trung Qu?c.

   Phía Vi?t Nam có ??i di?n l?nh ??o nhi?u B?, ngành Trung ??ng, UBND Thành ph? Hà N?i, H?i Phòng và 07 t?nh biên gi?i phía B?c cùng tham d?.

   T?i h?i ngh?, hai bên nh?t trí cho r?ng, k? t? sau Phiên h?p l?n th? 11 (09/2018) ??n nay, quan h? Vi?t - Trung v? t?ng th? duy trì xu th? phát tri?n tích c?c: giao l?u c?p cao ???c duy trì b?ng các hình th?c linh ho?t, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng và T?ng Bí th?, Ch? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bình ?i?n ?àm, trao ??i th?, ?i?n m?ng; Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc d? m?t s? di?n ?àn kinh t? t?i Trung Qu?c, cùng Th? t??ng Trung Qu?c Ly Kh?c C??ng ?i?n ?àm v? h?p tác phòng ch?ng Covid-19; Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngan th?m chính th?c Trung Qu?c và có nhi?u chuy?n th?m, trao ??i c?a l?nh ??o hai n??c. H?p tác gi?a các B? ngành, ??c bi?t là giao l?u ??a ph??ng phát tri?n c? v? s? l??ng tham gia, l?nh v?c h?p tác và ngày càng ?i vào chi?u sau. H?p tác v? th??ng m?i tuy b? ?nh h??ng b?i d?ch Covid-19 nh?ng 06 tháng ??u n?m 2020 v?n t?ng tr??ng 4,5%, nhi?u m?t hàng có ?u th? c?a Vi?t Nam nh? s?a, m?ng c?t ?? ??n v?i th? tr??ng Trung Qu?c; FDI c?a Trung Qu?c t?i Vi?t Nam n?m 2019 có b??c t?ng tr??ng l?n, hi?n ??ng th? 7/132 qu?c gia và vùng l?nh th? có ??u t? vào Vi?t Nam. Tr??c khi d?ch Covid-19 bùng phát, Trung Qu?c liên t?c nhi?u n?m li?n d?n ??u v? l??ng du khách qu?c t? ??n Vi?t Nam, trong khi ?ó Vi?t Nam là m?t trong nh?ng n??c ASEAN có s? l??ng du khách ??n Trung Qu?c l?n nh?t. Hai bên ?? tri?n khai h?p tác, ?ng h? l?n nhau trong phòng ch?ng d?ch Covid-19. Các ho?t ??ng giao l?u nhan dan ti?p t?c ???c tri?n khai. Hai bên ?? ti?n hành nhi?u ho?t ??ng nhan k? ni?m 70 n?m thi?t l?p quan h? ngo?i giao (1950 - 2020).

   Bên c?nh ?ó, h?p tác gi?a hai n??c v?n còn m?t s? v?n ?? t?n t?i nh?: nh?p siêu c?a Vi?t Nam t? Trung Qu?c; m?t s? d? án do Trung Qu?c ??u t?, nh?n th?u ? Vi?t Nam và vi?c tri?n khai các kho?n vay ?u ??i, vi?n tr? kh?ng hoàn l?i c?a Trung Qu?c dành cho Vi?t Nam tuy ???c hai bên quan tam nh?ng ti?n tri?n còn ch?m.

   T?i H?i ngh?, hai bên ?i sau trao ??i và xác ??nh m?t s? tr?ng tam c?ng tác th?i gian t?i nh?m thúc ??y quan h? ??i tác h?p tác chi?n l??c toàn di?n Vi?t Nam - Trung Qu?c phát tri?n b?n v?ng. Hai bên nh?t trí thúc ??y t? ch?c các chuy?n th?m c?p cao khi ?i?u ki?n cho phép và duy trì ti?p xúc v?i hình th?c phù h?p khi tình hình d?ch Covid-19 còn di?n bi?n ph?c t?p; tri?n khai hi?u qu? h?p tác gi?a hai ??ng; phát huy vai trò quan tr?ng c?a hai B? Ngo?i giao trong vi?c ?i?u ph?i, thúc ??y quan h? hai n??c; tri?n khai t?t các c? ch? giao l?u, h?p tác trong các l?nh v?c qu?c phòng, an ninh, th?c thi pháp lu?t; trao ??i kinh nghi?m và tri?n khai h?p tác v? phòng ch?ng d?ch Covid-19, n?i l?i các chuy?n bay th??ng m?i, t?o thu?n l?i cho vi?c qua l?i v? ng??i và hàng hóa; ti?p t?c tri?n khai các ho?t ??ng k? ni?m 70 n?m thi?t l?p quan h? ngo?i giao.

   Hai bên nh?t trí ti?p t?c thúc ??y h?p tác trong l?nh v?c kinh t? - th??ng m?i, ??u t? phát tri?n b?n v?ng. Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ?? ngh? Trung Qu?c t?o ?i?u ki?n ?? ho?t ??ng th??ng m?i Vi?t - Trung, trong ?ó có th??ng m?i biên gi?i ???c tri?n khai thu?n l?i; nh?p kh?u nhi?u h?n n?a các m?t hàng có ?u th? c?a Vi?t Nam, nh?t là n?ng s?n ph?m; khuy?n khích doanh nghi?p Trung Qu?c ??y m?nh ??u t? vào các l?nh v?c c?ng ngh? tiên ti?n, than thi?n v?i m?i tr??ng; ch? ??o gi?i quy?t tri?t ?? các v??ng m?c, t?n ??ng t?i m?t s? d? án h?p tác. ?y viên Qu?c v?, B? tr??ng Ngo?i giao V??ng Ngh? kh?ng ??nh s? thúc ??y các c? quan ch? qu?n xem xét tích c?c các ?? xu?t c?a Vi?t Nam. Hai bên nh?t trí ??y m?nh h?p tác trong các l?nh v?c khoa h?c c?ng ngh?, m?i tr??ng, giao th?ng v?n t?i, n?ng nghi?p, y t?; m? r?ng h?p tác trong các l?nh v?c v?n hóa, giáo d?c, du l?ch và giao l?u nhan dan; t?ng c??ng ?ng h? l?n nhau t?i các di?n ?àn ?a ph??ng.

   Hai bên ?? trao ??i toàn di?n v? v?n ?? biên gi?i l?nh th?. V? biên gi?i trên ??t li?n, hai bên ?ánh giá tình hình c? b?n ?n ??nh, qu?n ly t?t ???ng biên, m?c gi?i và các c?p c?a kh?u, thúc ??y ho?t ??ng kinh t? biên gi?i, k? c? trong th?i gian d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p. Hai bên nh?t trí t?ng c??ng ph?i h?p trong c?ng tác qu?n ly, b?o v? biên gi?i, nghiêm túc tuan th? các quy ??nh c?a 03 v?n ki?n pháp ly v? biên gi?i trên ??t li?n và các th?a thu?n liên quan.

   V? v?n ?? trên bi?n, hai bên ghi nh?n nh?ng k?t qu? ??t ???c c?a 10 cu?c ?àm phán liên quan ??n phan ??nh và h?p tác cùng phát tri?n trên bi?n ???c ti?n hành t? sau Phiên h?p l?n th? 11 ?y ban ch? ??o h?p tác song ph??ng ??n nay; ghi nh?n các thành qu? v? h?p tác trong l?nh v?c ít nh?y c?m trên bi?n. Hai bên ?? trao ??i th?ng th?n v? tình hình trên bi?n th?i gian qua và nh?ng ?i?m còn khác bi?t v? v?n ?? trên bi?n. Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ?? nêu quan ng?i tr??c nh?ng di?n bi?n ph?c t?p ? Bi?n ??ng g?n ?ay; ?? ngh? hai bên ki?m soát t?t b?t ??ng trên bi?n, kh?ng có hành ??ng làm ph?c t?p tình hình, m? r?ng tranh ch?p, t?n tr?ng các quy?n và l?i ích h?p pháp c?a Vi?t Nam, duy trì hòa bình, ?n ??nh ? Bi?n ??ng. Hai bên nh?t trí tuan th? nh?n th?c chung c?p cao và Th?a thu?n v? nh?ng nguyên t?c c? b?n ch? ??o gi?i quy?t v?n ?? trên bi?n Vi?t Nam - Trung Qu?c; tuan th? lu?t pháp qu?c t?, ??c bi?t là C?ng ??c Liên h?p qu?c v? Lu?t Bi?n n?m 1982; thúc ??y các c? ch? ?àm phán v? v?n ?? trên bi?n ??t k?t qu? th?c ch?t; th?c hi?n toàn di?n, hi?u qu? DOC; thúc ??y ?àm phán COC s?m ??t k?t qu? th?c ch?t.

   Hai bên ?ánh giá Phiên h?p thành c?ng t?t ??p, ??t nhi?u thành qu? c? th?, nh?t trí sau Phiên h?p s? trao cho nhau danh m?c các v?n ?? c?n ph?i h?p thúc ??y gi?i quy?t trong th?i gian t?i./.   引用 fringee 2020-7-22 16:46
   兔子最近跟越南關系向好啊,南沙島礁暫時看不到收回跡象了。
   引用 無花的薔薇 2020-7-23 09:58
   與狼共舞而已。
   與白眼狼打交道更得提高警惕!
   引用 淡泊明志 2020-7-25 19:59
   合作什么?越猴為了保持南海既得利益,我兔為了保住面子而已,這就叫一拍即合。貌合神離,地球人都知道
   引用 淡泊明志 2020-7-25 20:01
   強烈要求將友誼關恢復鎮南關之名

   查看全部評論(5)

   小黑屋|手機版|遼ICP備12011429號|遼公安備21091102000117|南海研究論壇

   GMT+8, 2022-11-10 05:10 , Processed in 0.151399 second(s), 27 queries , Gzip On.

   Powered by Discuz! X3.4

   © 2001-2017 Comsenz Inc.

   返回頂部
   日韩精品中文字幕_亚洲成av人片一区二区小说_小说 亚洲 无码 精品_亚洲午夜无码久久

   <ol id="pakyo"></ol>
   
   
  2. <tbody id="pakyo"><pre id="pakyo"></pre></tbody><legend id="pakyo"><pre id="pakyo"></pre></legend>

   1. <s id="pakyo"></s>